معنی و ترجمه کلمه night operations به فارسی night operations یعنی چه

night operations


علوم نظامى : عمليات شبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها