معنی و ترجمه کلمه night stick به فارسی night stick یعنی چه

night stick


باتون
علوم نظامى : چوب باتون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها