معنی و ترجمه کلمه nightmare به فارسی nightmare یعنی چه

nightmare


خفتک ،کابوس ،بختک ،خواب ناراحت کننده و غم افزا
روانشناسى : کابوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها