معنی و ترجمه کلمه nigrescence به فارسی nigrescence یعنی چه

nigrescence


سياهى ،سياه شدگى ،تيرگى ،سياه چردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها