معنی و ترجمه کلمه nigrescent به فارسی nigrescent یعنی چه

nigrescent


سياهپوست ،سياه شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها