معنی و ترجمه کلمه nihilism به فارسی nihilism یعنی چه

nihilism


پوچ گرايى ،اعتقاد به تباهى و فساد دستگاههاى ادارى و لزوم از بين رفتن انها،انکار همه چيز،عقايد نهيليستى
قانون ـ فقه : شورش و شدت عمل را توصيه کند مفهومى تقريبا "معادل نهيليسم و انارشيسم از خود گذشتگى و تن به فنا دادن
روانشناسى : ني ست انگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها