معنی و ترجمه کلمه nihilist به فارسی nihilist یعنی چه

nihilist


منکر همه چيز،پوچ گرا
قانون ـ فقه : معتقد به مکتبnihilism

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها