معنی و ترجمه کلمه nil pointer به فارسی nil pointer یعنی چه

nil pointer


کامپيوتر : اشاره گرى که براى بيان انتهاى يک ليست پيوندى بکار مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها