معنی و ترجمه کلمه nimzo-indian defence به فارسی nimzo-indian defence یعنی چه

nimzo-indian defence


ورزش : دفاع نميزو هندى در پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها