معنی و ترجمه کلمه nine's complement به فارسی nine's complement یعنی چه

nine's complement


مکمل9 ،متم نسبت به9
کامپيوتر : متمم9

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها