معنی و ترجمه کلمه nine days wonder به فارسی nine days wonder یعنی چه

nine days wonder


چيزى که جند صباحى تازگى داردو پس از ان زود فراموش ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها