معنی و ترجمه کلمه nine-pins به فارسی nine-pins یعنی چه

nine-pins


ورزش : نوعى بولينگ قديمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها