معنی و ترجمه کلمه nine به فارسی nine یعنی چه

nine


بخش 9 گلف ،عدد نه ،نه عدد،نه تا،نه نفر،نه چيز،نه تايى
ورزش : قسمت اول يا دوم زمين 18 بخشى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها