معنی و ترجمه کلمه ninth به فارسی ninth یعنی چه

ninth


نهمين مرتبه ،يک نهم ،درنهمين درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها