معنی و ترجمه کلمه nitrate dope به فارسی nitrate dope یعنی چه

nitrate dope


علوم هوايى : دوپى براى پارچه هاى روکش هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها