معنی و ترجمه کلمه nitrate of soda به فارسی nitrate of soda یعنی چه

nitrate of soda


علوم مهندسى : نينرات بى کربنات دوسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها