معنی و ترجمه کلمه nitrate به فارسی nitrate یعنی چه

nitrate


تيزاب زدن ،(ش ).نيترات ،نمک معدنى يا نمک الى جوهر شوره ،نيترات سديم يا پتاسيم ،شوره ،به نيترات تبديل کردن
علوم مهندسى : نمک تيزاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها