معنی و ترجمه کلمه nitride به فارسی nitride یعنی چه

nitride


علوم مهندسى : ازت دادن
شيمى : نيتريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها