معنی و ترجمه کلمه nitrify به فارسی nitrify یعنی چه

nitrify


تبديل به نمک شوره کردن ،با نيتروژن ترکيب کردن ،تبديل به نمک شوره شدن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها