معنی و ترجمه کلمه nitriting equipment به فارسی nitriting equipment یعنی چه

nitriting equipment


علوم مهندسى : تجهيزات ازت دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها