معنی و ترجمه کلمه nitriting furnace به فارسی nitriting furnace یعنی چه

nitriting furnace


علوم مهندسى : کوره ازت دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها