معنی و ترجمه کلمه nitro cellulose به فارسی nitro cellulose یعنی چه

nitro cellulose


ترکيب تيزاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها