معنی و ترجمه کلمه nitrobenzene به فارسی nitrobenzene یعنی چه

nitrobenzene


ابگونه اى که بوى روغن بادام تلخ ميدهدو درساختن رنگ هاى جوهرى بکار ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها