معنی و ترجمه کلمه nitrocellulose lacquer به فارسی nitrocellulose lacquer یعنی چه

nitrocellulose lacquer


لاک نيتروسلولز
علوم مهندسى : نيترولاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها