معنی و ترجمه کلمه nitrogen fixation به فارسی nitrogen fixation یعنی چه

nitrogen fixation


شيمى : تثبيت نيتروژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها