معنی و ترجمه کلمه nitrogen hardening به فارسی nitrogen hardening یعنی چه

nitrogen hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى ازتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها