معنی و ترجمه کلمه nitrogen monoxide به فارسی nitrogen monoxide یعنی چه

nitrogen monoxide


نيتروژن مونوکسيد
شيمى : گاز خنده اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها