معنی و ترجمه کلمه nitrogen narcosis به فارسی nitrogen narcosis یعنی چه

nitrogen narcosis


ورزش : حالت مستانه غواص در عمق بيش از ¹ 13متر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها