معنی و ترجمه کلمه nitrogen tetroxide به فارسی nitrogen tetroxide یعنی چه

nitrogen tetroxide


علوم هوايى : تتراکسيد نيتروژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها