معنی و ترجمه کلمه nitrogen به فارسی nitrogen یعنی چه

nitrogen


symb : N،گاز نيتروژن ،ازت ،نيتروژن
شيمى : نيتروژن
علوم هوايى : ازت
علوم نظامى : گاز ازت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها