معنی و ترجمه کلمه nitrogenize به فارسی nitrogenize یعنی چه

nitrogenize


با نيتروژن ترکيب کردن ،تبديل به ازت کردن ،داراى نيتروژن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها