معنی و ترجمه کلمه nitroglycerin(e) به فارسی nitroglycerin(e) یعنی چه

nitroglycerin(e)


نيترو گلسيرين ،ابگونه قابل انفجارکه از ترکيب گلسيرين با جوهرباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها