معنی و ترجمه کلمه nitroglycerin به فارسی nitroglycerin یعنی چه

nitroglycerin


(ش ).ترکيب روغنى سنگين بفرمولC3 H5 )O NO2(3

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها