معنی و ترجمه کلمه nitrohydrochloric acid به فارسی nitrohydrochloric acid یعنی چه

nitrohydrochloric acid


شيمى : تيزاب سلطانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها