معنی و ترجمه کلمه nitrous oxide به فارسی nitrous oxide یعنی چه

nitrous oxide


نيتروژن مونوکسيد
شيمى : گاز خنده اور
علوم هوايى : گاز خنده اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها