معنی و ترجمه کلمه nitty به فارسی nitty یعنی چه

nitty


رشک دار،رشکين ،پر رشک ،پر از تخم شپش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها