معنی و ترجمه کلمه no enemy is insignificant به فارسی no enemy is insignificant یعنی چه

no enemy is insignificant


دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها