معنی و ترجمه کلمه no matter how he has done it به فارسی no matter how he has done it یعنی چه

no matter how he has done it


هر جور ميخواهدکرده باشد،قطع نظر از اينکه چه جوراين کار را کرده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها