معنی و ترجمه کلمه no new is good new به فارسی no new is good new یعنی چه

no new is good new


نبودن خبر،يارويدادتازه خوديک خبر خوشى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها