معنی و ترجمه کلمه no paternosterٹno p به فارسی no paternosterٹno p یعنی چه

no paternosterٹno p


تادعاى ربانى نخوانى پول نخواهى داشت ،تاکار نکنى مزدنبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها