معنی و ترجمه کلمه no rose without thorn به فارسی no rose without thorn یعنی چه

no rose without thorn


گل بيخارنچيده است کسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها