معنی و ترجمه کلمه no two leaves are identical به فارسی no two leaves are identical یعنی چه

no two leaves are identical


دو برگ يکى نميشود،هيچ دوبرگى يکجور نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها