معنی و ترجمه کلمه no wind position به فارسی no wind position یعنی چه

no wind position


اخرين محل هواپيما
علوم نظامى : محل نهايى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها