معنی و ترجمه کلمه no year oppropriation به فارسی no year oppropriation یعنی چه

no year oppropriation


حساب تامين اعتبار باز
علوم نظامى : حساب باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها