معنی و ترجمه کلمه no-load condition به فارسی no-load condition یعنی چه

no-load condition


علوم مهندسى : حالت بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها