معنی و ترجمه کلمه no-load voltage به فارسی no-load voltage یعنی چه

no-load voltage


علوم مهندسى : ولتاژ بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها