معنی و ترجمه کلمه no به فارسی no یعنی چه

no


=number )No.( : )n.(، : )adv.& adj.(پاسخ نه ،منفى ،مخالف ،خير،ابدا

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها