معنی و ترجمه کلمه nob به فارسی nob یعنی چه

nob


دستيگره ،قلنبه ،ضربت بر سر،کسيکه از طبقات بالاباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها