معنی و ترجمه کلمه noble gas crystal به فارسی noble gas crystal یعنی چه

noble gas crystal


شيمى : بلور گازهاى بى اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها