معنی و ترجمه کلمه noble metal به فارسی noble metal یعنی چه

noble metal


علوم مهندسى : فلز قيمتى
شيمى : فلز نجيب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها